โหรารุ่นเก่าๆ นั้นท่านเป็นนักสังเกตที่ลึกซึ้ง ยิ่งท่านไหนที่มีหัวพลิกแพลงโน้มไปทางเรื่องอย่างว่าด้วยแล้ว ก็ยิ่งจะสามารถที่จะนำหลักโหราศาสตร์มาประยุกต์กับโลกและชีวิตได้อย่างกลม กลืนจนน่าแปลกใจ อย่างเช่น เรื่องอย่างว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถือกันว่าเป็นเรื่องวิถีธรรมดาของมนุษย์ ที่จะต้องมีการกินอยู่และสืบพันธุ์ ซึ่งทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ในทางปรัชญาของวิชาโหราศาสตร์

รสนิยมเรื่องอย่างว่ากับอาหารการกิน,SEX, เซ็กซ์, เพศสัมพันธ์, เรื่องบนเตียง, ทำนาย,PENTHOUSE

เรียกว่ารู้จักรสนิยมการกินว่าชอบแนวไหนปั๊บ ก็จะทราบเลยไปถึงรสนิยมเรื่องอย่างว่าบนเตียงหรือรสนิยมทางเพศกันได้เลยทีเดียว

โดย การอุปมาอุปมัยทางปรัชญาของวิชาโหราศาสตร์นั่นเอง เรียกว่ากินความรวมไปถึงทั้งหญิงทั้งชายด้วยน่ะ หนังสือเพนท์เฮ้าส์ของเรานั้นหญิงอ่านได้ชายอ่านดี แต่เมื่อเน้นเป้าหมายไปทางท่านชายที่เป็นลูกค้าหลัก ก็เลยต้องเอาเรื่องของคุณเธอเพศหญิงมาเป็นประเด็นหลักตัวตั้งสำคัญกันก่อน ว่า ถ้าคุณเธอชอบท่านอาหารแนวไหนแล้วจะมีรสนิยมเรื่องอย่างว่าไปทางใด

โบราณ ท่านแบ่งรสในด้านอาหารเอาไว้ 9 แนวทางด้วยกัน ท่านลองสังเกตคุณเธอดูสิว่าชอบแนวทางไหน แล้วรสนิยมอย่างว่าน่ะเป็นไปในแนวทางที่จะบรรยายตามนี้หรือไม่

อ่านต่อ รสนิยมเรื่องอย่างว่ากับอาหารการกิน

 free hit counter
click for a free hit counter